Wat is het verschil tussen protestanten en katholieken?

jesus

Voor protestanten is enkel de bijbel de bron van gods openbaring aan de mensheid, het is de standaard voor al het christelijk gedrag.
In het Katholicisme is de enkel de bijbel niet toereikend en slechts een deel van de gebruikte bronnen en ontstane tradities.

 

Voor de katholieken is de paus een plaatsvervanger van Jezus (Vicaris van Christus).

De protestanten vinden geen enkel menselijk wezen onfeilbaar is en enkel Christus aan het hoofd van de kerk staat.

 

In tegenstelling tot de katholieken geloven protestanten niet dat het gezag van de kerk afkomstig is van apostolische opvolging maar eerder ageleid is van het woord van God.

 

Bij protestanten kan enkel het geloof de ziel verlossen, bij katholieken kunnen priesters zonden vergeven.

paus

 

 

  • protestant
  • katholiek
  • relegie
  • verschil