Wat is het verschil tussen octrooi en patent?

Pantent of octrooi

Er is geen verschil tussen octrooi en patent. In Belgie en Nederland zijn veel woorden afgeleid van het Frans of Engels.
Patent is de Engelse woord en octrooi is de Nederlandse versie.

In het Frans is het 'brevet'.

 

Een octrooi zijn de rechten op een uitvinding welke nauwkeurig omschreven en nieuw moet zijn.

  • verschil
  • octrooi
  • pantent
  • uitvinding