Wanneer is de volgende indexaanpassing ?

gezondheidsindex

Volgens de huidige voorspelling zal de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschreiden begin 2017.

  • wanneer
  • financieel
  • index
  • spilindex
  • indexaanpassing

Reactie toevoegen

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.